Exports changelog

Dit zijn de recente wijzigingen in de exports.

5 december 2023

Picklijsten verwerkt export

  • De kolom "Picklist shipments" is toegevoegd na de kolom "Picklist products". Deze kolom toont het aantal (niet-geannuleerde) zendingen per picklijst.
  • De kolom "Shipping provider" is hernoemd naar "Shipping providers". Deze kolom bevat nu alle gebruikte pakketdiensten, kommagescheiden.
  • De kolom "Shipping profile" is hernoemd naar "Shipping profiles". Deze kolom bevat nu alle gebruikte verzendprofielen, kommagescheiden.
  • De kolom "Tracking code" is hernoemd naar "Tracking codes". Deze kolom bevat nu alle gebruikte tracking codes, kommagescheiden.
  • De kolom "Shipment weights (gram)"is toegevoegd na de kolom "Tracking codes". Deze kolom bevat alle zendingsgewichten, kommagescheiden. Het gewicht is beschikbaar voor zendingen aangemaakt na 4 december 2023.
  • De kolom "Fulfilment customer" is verschoven naar achteren en is nu de laatste kolom.

Zendingen export

  • De kolom "Cancelled" toegevoegd als eerste kolom.
  • De kolom "Weight" toegevoegd na de kolom "Tracking code". Het gewicht is beschikbaar voor zendingen aangemaakt na 4 december 2023.

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?