Privacyverklaring van Picqer B.V.

Wij vinden privacy enorm belangrijk. Wij proberen zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Voor de dienstverlening van Picqer ontkomen we echter niet aan het verwerken van enkele persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om persoonsgegevens te beschermen, of ze nou van klanten, eindgebruikers of medewerkers zijn.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we opslaan en waarvoor we ze gebruiken.

Laatste update: 12 mei 2018

Wie is Picqer?

Wij zijn de onderneming Picqer B.V. zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60525886.

Wij zijn gevestigd aan de Meander 601 in Arnhem. Je kan ons bereiken via support@picqer.com.

Welke persoonsgegevens verwerkt Picqer?

Picqer is magazijnsoftware voor webwinkels. Daarom verwerken we naast de gegevens van onze klanten, ook persoonsgegevens van klanten van de webshops die Picqer gebruiken.

Als je klant bent bij Picqer (of bezig bent om dat te worden, bijvoorbeeld als je een proefaccount aanvraagt), verwerken we de volgende gegevens van je:

Als je bij een webshop die gebruik maakt van Picqer een bestelling plaatst, verwerken we de volgende gegevens van je:

Als je gebruik maakt van onze website, verwerken we de volgende gegevens van je:

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken alleen gegevens voor zover dit nodig is voor onze dienstverlening.

Als je klant bent van Picqer, verwerken we je persoonsgegevens:

Als je bij een webshop die gebruik maakt van Picqer een bestelling plaatst, verwerken we je persoonsgegevens in opdracht van de webshop. Zij is verantwoordelijk voor welke gegevens worden opgeslagen en waarom.

Als je gebruik maakt van onze website, verwerken we je persoonsgegevens:

Hoe lang bewaren we gegevens?

Als je klant bent van Picqer, bewaren we je gegevens zolang je klant bent van Picqer. Ook bewaren we daarna je contactgegevens, zodat als je later opnieuw klant wordt we je beter kunnen helpen. Voor de financiële administratie zijn we verplicht je gegevens minstens 7 jaar te bewaren nadat je klant bij ons geweest bent.

Alle gegevens die jij in je Picqer account opslaat, die wij dus hebben als "verwerker", bewaren we totdat je die zelf verwijdert. Als je je Picqer abonnement opzegt, verwijderen we alle data die je in Picqer hebt opgeslagen na 30 dagen.

Gegevens over website-bezoekers bewaren we maximaal 14 maanden en maken we waar mogelijk (pseudo)anoniem.

Als je ons mailt, blijft de inhoud van je mail bij ons bewaard. Zo kunnen we later altijd opzoeken wat we hebben afgesproken.

Beveiliging van gegevens

Wij zullen zorgdragen voor een adequate beveiliging van persoonsgegevens, zoals versleutelde opslag waar mogelijk en gebruik van TLS beveiligde verbindingen tussen onze servers en jou als gebruiker.

We zorgen ook voor passende organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Ook als gegevens op servers van subverwerkers worden opgeslagen, zorgen wij voor adequate beveiliging en waarborg van privacy.

Verstrekken van gegevens aan derden

We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. We verstrekken zonder jouw toestemming nooit persoonsgegevens aan andere organisaties, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn.

Wel maken we voor sommige delen van de applicatie gebruik van subverwerkers die daardoor technisch gezien ook toegang hebben tot gegevens. Welke organisaties dat zijn en waarvoor we ze gebruiken, vind je in het overzicht van verwerkers op /nl/privacy/verwerkers.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, bijvoorbeeld om te bepalen als welke gebruiker je bent ingelogd.

Daarnaast laden we Plausible, die zijn eigen cookies gebruikt.

Plausible

Op onze website maken wij gebruik van Plausible om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Daardoor wordt je gedrag op onze website opgeslagen bij Plausible. We sturen geen persoonlijke gegevens naar Plausible.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht ons te vragen welke gegevens we van je verwerken. Dit verzoek kan je schriftelijk indienen per e-mail naar support@picqer.com. We zullen vervolgens binnen 4 weken reageren.

Vervolgens heb je het recht om ons te verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Tenzij het bewaren van deze gegevens wettelijk van ons wordt vereist.

Worden je gegevens in Picqer bewaard omdat je een bestelling hebt geplaatst bij een webshop? Dan kan je deze verzoeken indienen bij de webshop, die zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Klachten

Heb je een klacht over deze privacyverklaring? Dan ben je welkom die eerst aan ons door te geven. We beloven je klacht serieus te nemen.

Vind je dat we onvoldoende met je klacht doen? Dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Zodra de verwerking van persoonsgegevens wijzigt, zullen wij deze privacyverklaring bijwerken. Op deze pagina is altijd de huidige versie van de privacyverklaring te bekijken.

Heb je vragen over privacy bij Picqer? Mail dan naar support@picqer.com