Ontvangst registreren

Als je een inkoopbestelling ontvangt van een leverancier, registreer je de ontvangst in Picqer. Hiermee voeg je de producten toe aan je voorraad en weet je dat deze inkoop geleverd is. Het registreren van een ontvangst kun je in Picqer op een aantal manieren doen. In dit help artikel leggen we alle manieren uit.

Ontvangst registreren

Als je een inkoopbestelling ontvangt, kan je een ontvangst registreren op de pagina van de inkoopbestelling met de knop "Ontvangst registreren". Deze knop is zichtbaar bij de status "Ingekocht".

Een ontvangst aanmaken voor een inkoopbestelling

Scan de producten

Wij maken een ontvangst aan met alle producten die op de inkoopbestelling staan. Je registreert producten door deze te scannen of handmatig het aantal ontvangen producten te wijzigen.

Een ontvangst voor een inkoopbestelling

Toevoegen aan de voorraad

Tijdens het registreren van een ontvangst wordt de voortgang opgeslagen. Hierdoor is het mogelijk om op elk gewenst moment verder te gaan met een ontvangst. Een overzicht van alle ontvangsten staan op Inkoop > Ontvangsten

Overzicht van alle ontvangsten

Dit geeft je de vrijheid om de producten toe te voegen aan je voorraad wanneer jij wilt. Je kan eerst de producten wegleggen in het magazijn en vervolgens terug komen om de voorraad op te slaan.

Extra producten toevoegen

Het is ook mogelijk om producten die niet oorspronkelijk op de inkoopbestelling staan te ontvangen. Als je het product scant, krijg je een melding dat het product niet op de inkoopbestelling staat en of je het product wilt toevoegen. Als je dit toestaat, wordt het product toegevoegd aan de ontvangst en de inkoopbestelling.

Als het product wordt toegevoegd aan de inkoopbestelling door een ontvangst, zal er een indicatie bij het product staan.

Indicatie bij product dat het product is toegevoegd door een ontvangst

De functionaliteit om producten toe te voegen kan je regelen met rechten per gebruiker.

Product zonder barcode?

Heeft het product geen barcode? Zoek het product op met de "Product toevoegen" knop en voeg het product toe aan de ontvangst. Als het product niet op de inkoopbestelling staat, wordt het product toegevoegd.

Voeg producten toe aan de ontvangst met de product toevoegen knop

Ontvangst registreren voor een leverancier

Levert jouw leverancier meerdere inkoopbestellingen in dezelfde zending? Maak dan een ontvangst aan voor een leverancier! Dit kan je doen via Inkoop > Ontvangsten > Nieuw ontvangst.

Een ontvangst aanmaken voor een leverancier

Er wordt een leeg ontvangst aangemaakt voor de leverancier. Voeg producten toe aan de ontvangst door de producten te scannen of handmatig toe te voegen.

Een ontvangst voor een leverancier

Welke inkoopbestelling wordt gekozen?

Als je een product toegevoegd, zoekt Picqer op welke ingekochte inkoopbestellingen dit product staat. Het product wordt ontvangen voor de oudste inkoopbestelling. Wil je het product ontvangen op een andere inkoopbestelling? Dan kan je een andere inkoopbestelling kiezen in het dropdown menu.

Selecteer voor welke inkoopbestelling je het product wilt ontvangen

Scan je meer producten dan je in de geselecteerde inkoopbestelling hebt besteld? Dan telt Picqer verder op de volgende inkoopbestelling. Net zolang tot je alle bestelde producten binnen hebt.

Niet ingekochte producten

Als je een product ontvangt dat niet is ingekocht maakt Picqer een nieuwe inkoopbestelling aan. Deze nieuwe inkoopbestelling zal aangeven dat het is gemaakt door de ontvangst. Hierdoor zijn extra producten gemakkelijk terug te vinden.

Samenwerken aan hetzelfde ontvangst

Met Picqer kan je met meerdere gebruikers aan hetzelfde ontvangst werken. Zelfs op verschillende apparaten tegelijkertijd, zoals 2 mensen met een iPod en 3 andere mensen vanuit een webbrowser. Als een product wordt gescand, ontvangen alle apparaten die bezig zijn met de ontvangst dezelfde update.

Hiermee ontvang je supersnel een grote inkoopbestelling.

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?