Samenstellingen importeren

Je kan in één keer meerdere samenstellingen toevoegen of bewerken met de 'Importeer samenstellingen' functionaliteit. Dit kan via 'Producten' > 'Importeer samenstellingen'.

Instellingen

Bij het importeren van samenstellingen kies je een Excel-bestand, eventueel de fulfilmentklant en welke soort samenstelling je wilt importeren. Dit kunnen virtuele samenstellingen of samenstellingen met eigen voorraad zijn.

Excel-bestand

In het Excel-bestand geef je per regel de productcode van de samenstelling op, de productcode van het onderdeel en het aantal. Hierdoor is het mogelijk om een bestaande samenstelling aan te passen, een samenstelling aan te maken en onderdelen te verwijderen.

Samenstellingen aanmaken

Voor het aanmaken van een samenstelling moet het product al bestaan en actief zijn. Wij kunnen alleen de samenstelling aanmaken als we het product type kunnen wijzigen. Daarvoor moet het aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het product mag niet in backorder staan
  • Het product mag niet op een inkoopbestelling staan die in status concept is of ingekocht
  • Het product mag niet op een open of gesnoozde picklijst staan
  • Het product mag niet op open verplaatsingen staan
  • Het product mag geen reserveringen hebben

Voor de onderdelen gelden er ook een aantal voorwaarden

  • Het product moet bestaan
  • Het product moet actief zijn
  • Het aantal mag niet negatief zijn

Voorbeeld excel

Als we een samenstelling willen maken voor product met productcode AB1950, die twee onderdelen heeft (CD3948 en HI9483), zou de import van de Excel er als volgt uitzien.

Productcode samenstelling Productcode onderdeel Aantal in samenstelling
AB1950 CD3948 2
AB1950 HI9483 1

Samenstellingen wijzigen

Het is mogelijk om het aantal onderdelen te wijzigen en nieuwe onderdelen toe te voegen via de Excel-import. Let hierbij wel op bij bestaande samenstellingen:

  • Bestaande onderdelen die niet voorkomen in het Excel-bestand, worden verwijderd uit de samenstelling.

Onderdelen verwijderen van samenstelling

Je kan onderdelen van een samenstelling verwijderen door het onderdeel niet op te nemen in het Excel-bestand of het aantal daarvan op 0 te zetten.

Bijvoorbeeld, als we een samenstelling hebben met twee onderdelen (CD3948 en HI9483) waarvan we er één (HI9483) willen verwijderen, zouden we het volgende in de Excel gebruiken:

Productcode samenstelling Productcode onderdeel Aantal in samenstelling
AB1950 CD3948 2

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?