Trengo-integratie

Trengo is de omnichannel klantenservice oplossing voor webwinkels. Je koppelt Picqer gemakkelijk aan Trengo zodat je direct in Trengo informatie over bestellingen en retouren uit Picqer ziet.

Trengo koppelen

Ga in Picqer naar 'Instellingen' > 'Integraties' > 'Nieuwe integratie' en klik bij Trengo op Koppel.

Als je bij Trengo bent ingelogd, krijg je dit scherm te zien:

Picqer app in Trengo koppelen

Vul bij name de naam in van de koppeling zodat je deze later kan terugvinden, bijvoorbeeld "Picqer"

Vul bij Picqer sub domain het subdomein in van je Picqer account. Als je in Picqer inlogt op https://voorbeeld.picqer.com, dan vul je hier "voorbeeld" in.

Voor het veld Picqer API key maak je in Picqer een nieuwe API key aan, zie daarvoor de stappen 3-5 hieronder.

Geef als naam "Trengo" op.

API key maken voor Trengo

De API key is aangemaakt en wordt eenmalig vermeld.

API key aangemaakt

Kopieer de API key en vul deze bij Trengo in op het scherm van punt 2.

Klik op 'Save changes' in het Trengo scherm

Picqer is nu gekoppeld met Trengo. Bij elke conversatie om Trengo zie je nu informatie over de bestellingen en retouren van deze klant.

Ondersteuning

Voor vragen over de koppeling tussen Picqer en Trengo kan je contact opnemen met Trengo op team@trengo.com.

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?