Rapporten en exports - Verticaal zoeken

Picqer kent verschillende rapportages en exports. Soms wil je data uit twee exports combineren. Dit kan met de formule verticaal zoeken. Nieuwere versies van Excel gebruiken inmiddels X.zoeken of XLOOKUP. Bevat jouw versie van Excel deze functie niet, gebruik dan de onderstaande functie Verticaal zoeken.

Verticaal zoeken

Met de formule verticaal zoeken in Excel kan je data uit de ene tabel toevoegen aan een andere tabel, zo lang er één gegeven overeenkomt.

De formule uitgelegd

Bekijk tabel 1 met productcodes en namen en tabel 2 met productcodes, leveranciers en prijzen. We willen de prijs van een product uit tabel 2 toevoegen aan tabel 1, zodat we een tabel krijgen met productcode, naam en prijs.

Voorbeeld tabel 1 Tabel 1
Voorbeeld tabel 2 Tabel 2

De formule voor verticaal zoeken ziet er als volgt uit:

=VERT.ZOEKEN(zoekterm, zoektabel, kolomnummer, benaderen)

In beide tabellen komt de productcode voor. We gebruiken dat gegeven om de tabellen te koppelen. In tabel 1 in cel C2 plaatsen we de formule, zodat hier de prijs komt te staan.

Als zoekterm gebruiken we de productcode. We voeren bovenstaande formule in en vervangen zoekterm door A2. Daarmee zoeken we op de waarde die in cel A2 staat. Voeg er &”” aan toe om te zorgen dat nummerieke waardes goed gevonden worden, waardoor het resultaat wordt:

A2&""

We zoeken in tabel 2, dus we vervangen zoektabel door een verwijzing naar tabel 2. Als deze op een apart blad of sheet staat geef je de naam van het blad ook op. Het resultaat om de tabel te selecteren van A tot en met C is:

Blad2!A:C
De waarde waarop je zoekt moet in de eerste kolom staan.

Het kolomnummer geeft aan hoeveel kolommen Excel naar rechts moet gaan om de gewenste waarde op te halen. Als je een zoektabel hebt van A tot en met C en je wilt de waarde uit kolom C hebben, geef je 3 op (de derde kolom).

Benaderen geeft aan of het zoeken ongeveer gedaan mag worden. In de meeste gevallen wil je dit niet, want de productcode waarop gezocht moet exact overeenkomen. Hier geef je daarom ONWAAR op.

De totale formule is:

=VERT.ZOEKEN(A2&””;Blad2!A:C;3;ONWAAR)

Voorbeeld: inkoopbestelregels met HS-codes, gewicht en inkoopprijs

We combineren de producten-export met de inkoopbestelregels export.

Achtergrond

Mogelijk doe je periodieke aangiftes bij de douane (CBS of Intrastat). Hierbij worden verschillende gegevens gevraagd voor inkopen en verkopen. Denk daarbij aan de HS-code, het gewicht en de inkoopprijs van gedane inkopen.

Rapporten

In Picqer kun je een export maken van alle gedane inkoopbestellingen in een bepaalde periode. De export van de inkoopbestelregels bevat bovenstaande informatie niet. Deze informatie staat wel in je productexport. We halen de HS-code, het gewicht en de inkoopprijs van de producten uit de producten export en voegen die toe aan de inkoopbestellingen in de inkoop bestelling regels export.

Ga in Picqer naar Inkoop > Export > Exporteer inkoopbestelling regels. Je krijgt nu een Excel-bestand met alle bestelregels per inkoopbestelling

Ga in Picqer naar Producten > Import / Export > Exporteer producten
Kopieer de data uit de producten export naar een nieuw blad in de inkoopbestelling export.

Open het blad met de inkoopbestelling export. In kolom M (eerste lege kolom) willen we nu de HS-code toevoegen die bij het product hoort.

Het overeenkomende gegeven is de productcode. Die staat in kolom A van de productexporten kolom A van de bestellingexport. De bestellingexport bevat de kolommen A tot en met AG. De HS-code staat in de 21e kolom van de product export.

Voeg de volgende formule in:

=VERT.ZOEKEN(A2&"";Blad2!A:AG;21;ONWAAR)
We zoeken de waarde uit kolom A op in de gehele tabel op Blad2 en nemen daarvan de waarde uit de 21e kolom over.

Hetzelfde doe je voor "Country of Origin" en "Fixed stock price". Je past alleen het kolomnummer aan naar de kolom die bij deze waardes hoort.

Handige links

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?