WooCommerce bundle plugin

Voor WooCommerce zijn verschillende plugins beschikbaar om productbundels te maken. De standaard WooCommerce Product Bundles plugin wordt door Picqer ondersteund.

Je leest hieronder hoe de bundle plugin werkt in combinatie met Picqer:

Maak in WooCommerce de bundle products aan. Deze "bundle" products bestaan uit 1 of meerdere "simple" products

In de WooCommerce-webshop wordt een bestelling geplaatst met hierin een bundle product

Picqer importeert de onderdelen van de bundle en plaatst deze als losse producten in de bestelling in Picqer

De SKU van de bundle hoeft niet in Picqer te staan. Picqer herkent de bundle in de bestelling en zoekt via de WooCommerce API welke simple products erin zitten.

Picqer importeert dus alleen de simple products uit de bestelling naar Picqer. Daarom wordt hiervan de voorraad bijgewerkt in de webshop. De Product Bundles plugin zorgt er vervolgens voor dat de bundle voorraad ook klopt.

Door de manier waarop bundles in Woocommerce werken krijgen onderdelen van een bundle automatisch een prijs van 0 euro in de webshop-bestelling. Deze prijs wordt vervolgens geïmporteerd naar de bestelling in Picqer. Houd hier rekening mee als je gebruik maakt van omzet rapportages in Picqer.

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?