Picquer of Picqer?

Af en toe zien we 'Picquer' voorbij komen als naam. Vervelend als je net op Picquer Google't, want dan is er dus niets te vinden.

Waarschijnlijk bedoelde ze 'Picqer', zonder een 'u' na de 'q'. Zoals iemand die in het magazijn orders pickt, een picker, maar dan met een q. Picqer dus.

Picquer is niets, maar Picqer is een Cloud WMS waarmee je eenvoudig je magazijn automatiseert.

Meer over Picqer magazijnsoftware