Verwerkers van Picqer

De software van Picqer is in eigen huis gemaakt en we beheren onze eigen servers. Maar we maken ook gebruik van diensten van partners voor het verwerken van (persoons)gegevens. Hier een overzicht van de verwerkers en subverwerkers die we op dit moment gebruiken.

Verwerkers worden gebruikt voor gegevens over klanten en gebruikers van Picqer.
De subverwerkers worden gebruikt voor het verwerken van gegevens die jij als klant in Picqer verwerkt: gegevens van jouw klanten en leveranciers bijvoorbeeld.

Met al deze partijen hebben we afspraken over de beveiliging en verwerking van gegevens met verwerkersovereenkomsten. Daarmee hebben we met deze partners minstens dezelfde afspraken als wij ook met jou hebben in de verwerkersovereenkomst die je met Picqer sluit.


Belangrijkste verwerkers

Amazon Web Services, Inc

verwerker subverwerker

Grootste gedeelte van onze infrastructuur is ondergebracht bij Amazon Web Services, in datacenters binnen de Europese Economische Ruimte.

AWS is ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1 en SOC 2 gecertificeerd.

https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

DigitalOcean, LLC

verwerker subverwerker

Een klein gedeelte van onze infrastructuur voor onder andere backups en uitwijkmogelijkheden is ondergebracht bij DigitalOcean, in datacenters binnen de Europese Economische Ruimte.

DigitalOcean is ISO 27001, SOC 1 en SOC 2 gecertificeerd.

https://www.digitalocean.com/security/

FrontApp, Inc

verwerker subverwerker

We gebruiken Front voor het beheren van onze algemene e-mailadressen zoals info@picqer.com en support@picqer.com. Als je ons persoonsgegevens mailt worden deze opgeslagen in Front.

FrontApp is ISO 27001 gecertificeerd.

https://help.front.com/t/m22vyb/front-is-gdpr-ready

Wildbit, LLC

verwerker subverwerker

Het versturen van e-mails vanuit Picqer naar jouw klanten en leveranciers gaat via Postmark van Wildbit, LLC. Wildbit maakt gebruik van servers in de USA. Wildbit maakt gebruik van het EU US Privacy Shield Framework en het datacenter is Type 2 SSAE 16 SOC 1 gecertificeerd.

https://postmarkapp.com/eu-privacy

PrintNode Ltd.

subverwerker

Voor het printen van picklijsten, verzendlabels, productlabels en locatielabels maken we gebruik van PrintNode. We sturen de te printen documenten naar de servers van PrintNode, die het vervolgens naar je printer sturen.

HubSpot, Inc

verwerker subverwerker

We gebruiken HubSpot voor het beheren van de gegevens van mensen die interesse hebben in Picqer, en verwerken hier e-mails gestuurd aan sales@picqer.com. Als je ons op dit adres persoonsgegevens mailt worden deze opgeslagen in HubSpot. Hubspot maakt gebruik van SOC 2 Type II en ISO 27001 gecertificeerde datacenters.

https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr


Overige verwerkers

Bugsnag Inc.

verwerker subverwerker

Om fouten in Picqer zo snel mogelijk te vinden, sturen we fouten die optreden in de software door naar Bugsnag. We doen ons best om hier zo min mogelijk gegevens bij op te slaan, maar soms worden hier persoonsgegevens bij opgeslagen.

Google Suite (Google LLC)

verwerker subverwerker

We gebruiken Google Suite voor persoonlijke e-mailadressen en voor de opslag van interne documenten.

MailChimp (Rocket Science Group LLC)

verwerker

Voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief gebruiken we Mailchimp en zij hebben daarom toegang tot je naam en e-mailadres.

Moneybird B.V.

verwerker

We gebruiken Moneybird voor onze financiele administratie en daarom zijn gegevens van jou als klant in Moneybird opgeslagen.

Papertrail (Solarwinds Woldwide LLC)

verwerker subverwerker

Om gebeurtenissen terug te kunnen vinden en ons te helpen bij het vinden van bugs, loggen we gebeurtenissen bij Papertrail. Hierbij worden soms ook persoonsgegevens gelogd.

Slack (Slack Technologies Inc.)

verwerker subverwerker

We gebruiken Slack voor interne communicatie met het team.

Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd)

verwerker

Voor het verwerken van betalingen gebruiken we Stripe.