Changelog: Verbeteringen bij regels en andere updates

De afgelopen maand hebben we een aantal verbeteringen rondom regels doorgevoerd. Met deze verbeteringen krijg je meer grip op regels. Je leest hierover en alle andere verbeteringen in deze update.

Changelog: Verbeteringen bij regels

Meerdere bezorglanden en fulfilmentklanten selecteren

Wanneer een regel van toepassing is op meerdere bezorglanden of fulfilmentklanten, kan je bij deze condities nu kiezen voor de optie "is één van" of "is niet één van". Vervolgens selecteer je 1 of meerdere landen of fulfilmentklanten. Dit bespaart een hoop regels, waardoor je meer overzicht krijgt.

Regelcondities en -acties bewerken

Je kan bestaande condities en acties nu bewerken, zodat wijzigingen aan regels makkelijker zijn door te voeren. Dit is bijvoorbeeld handig als je een extra fulfilmentklant of bezorgland wilt toevoegen aan een bestaande conditie.

Regels filteren op fulfilmentklant

In het overzicht van alle regels kan je nu filteren op fulfilmentklant. Hierdoor krijg je snel een inzicht welke regels voor bepaalde fulfilmentklanten actief zijn.

Op de detailpagina van een fulfilmentklant zie je hoeveel regels er zijn gekoppeld aan de fulfilmentklant. Als je hierop klikt zie je precies om welke regels dit gaat.

Vernieuwd design retourpagina

We hebben het design van de retourpagina vernieuwd. Dit is een stap in de richting om het gehele design van Picqer beter georganiseerd en meer consistent te maken.

Je kan informatie en acties makkelijker vinden als schermen consistent zijn vormgegeven en gebruik maken van dezelfde lay-out. Hiermee is Picqer ook makkelijker te begrijpen voor nieuwe collega's.

Heb je nog geen gebruik gemaakt van het nieuwe hoofdmenu, picklijst- of productpagina? Probeer het uit via de Experimentele functies.

Changelog: Verbeteringen bij regels

Overige verbeteringen

  • Bij de koppeling met Sendcloud kan je in Picqer een contract kiezen wanneer je in Sendcloud meerdere contracten hebt met dezelfde vervoerder.
  • In de export van inkoopbestellingen zie je ook het magazijn, het aantal producten en de verwachte leverdatum.
  • Bij het importeren van voorraad worden locaties van het type “Container” uitgesloten, zodat voorraad alleen op vaste voorraadlocaties geïmporteerd kan worden.
  • In het fulfilment rapport worden de statistieken voor zendingen per profiel en land nu berekend tot en met de ingestelde datum i.p.v. tot de ingestelde datum.
  • In de Excel-export van een inkoopbestelling worden de barcodes van de producten in de laatste kolom weergegeven.
  • We hebben het closed-picklists-today endpoint toegevoegd aan het stats endpoint van de API. Hiermee haal je het aantal gesloten picklijsten van vandaag op.
  • We hebben het idpicklist_batch attribuut toegevoegd aan het picklist endpoint van de API, zodat je van elke picklijst kan zien in welke batch deze zit.