Meerdere webshops koppelen met Picqer

Je kunt meerdere webshops koppelen aan Picqer. Hiermee heb je de volledige voorraad zichtbaar in 1 omgeving en komen al je bestellingen op dezelfde plaats binnen.

Door middel van de ‘tags’ in Picqer zie je direct welke bestelling voor welke webshop is. Je hebt alles bij elkaar staan, maar maakt hierdoor toch snel onderscheid in de diverse shops.

Waarom meerdere webshop koppelingen

Wanneer je de orders van al je webshops via Picqer beheert levert dit een aantal voordelen op:

  • Al je orders staan in 1 overzicht
  • Picqer maakt geen onderscheid tussen de orders van verschillende shops bij het picken van je producten, tenzij je zelf filtert op bijvoorbeeld een specifieke webshoptag
  • Als je een product in meerdere webshops verkoopt, update Picqer de voorraad in alle shops
  • Het maakt voor je orderverwerking niet uit hoeveel webshops je beheert

Mix van webshops koppelen

Maak je gebruik van zowel Magento, WooCommerce als Lightspeed? Dit is geen probleem. Je kunt verschillende shops in één Picqer account koppelen. Zo heb je alles op een centrale plaats in één Picqer account. Uiteraard kan je in hetzelfde account ook nog handmatig of via het klantportaal bestellingen plaatsen.

Handige links

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?