Overstap naar andere webshop

Wanneer je overstapt naar een andere of extra webshop maak je een nieuwe koppeling in Picqer. In dit artikel leggen we je uit waar je op let bij de overstap naar een nieuwe webshop.

Waarom een andere koppeling

Mogelijk zit je in een van onderstaande situaties:

 • Je ziet voordelen in een ander webshopplatform ten opzichte van je huidige platform
 • Je beheert meerdere webshops, van één of meerdere platforms
 • Er vindt een update plaats van je platform die resulteert in een nieuwe koppeling
 • Je werkt samen met een nieuwe developer die graag met een schone lei begint

Let op: voor het testen van je Picqer account kan je een testomgeving aanvragen. We raden aan hiervoor geen extra webshopkoppeling te maken in je reguliere Picqer account.

Vooraf

SKU's

Let op dat de SKU's in je nieuwe/andere webshop overeenkomen met de SKU's die je al gebruikte.

API-keys

Wanneer je externe API-koppelingen met Picqer hebt (bijvoorbeeld voor je inkoop of boekhouding), informeer dan bij de beheerder van de koppeling naar de eventuele impact. In de meeste gevallen heeft de overgang naar een nieuwe webshop geen impact op de API keys in Picqer, mits de SKU’s en daarmee ook de product id’s in Picqer gelijk blijven.

Oude orders

Het kan zijn dat je ervoor kiest oude orders over te zetten naar de nieuwe webshop. Let erop dat de oude ouders als afgehandeld in de webshop staan, zodat geen orders dubbel in Picqer komen te staan.

Koppelen

Nieuwe webshop koppelen (ter vervanging van oude koppeling)

Koppel de nieuwe webshop bij voorkeur op een rustig tijdstip qua order import en order verwerking.

Verwerk vooraf zoveel mogelijk orders. In de meest ideale situatie staan er geen orders meer open in Picqer.

Deactiveer hier de huidige koppeling: https://redirect.picqer.com/config/webshops/{webshopid}. Onderaan de pagina staat de knop 'de-activeer webshop-integratie'.

Koppel de nieuwe webshop. In ons helpcentrum lees je per webshop hoe je de koppeling legt.

Naderhand

Als de koppeling eenmaal is gelegd voer je nog een aantal (controle)stappen uit:

 • Je controleert in Picqer op openstaande orders die nog vanuit de oude webshop-koppeling zijn geïmporteerd. Zijn die er? Handel ze af in Picqer en zet ze in de oude webshop-koppeling handmatig op 'compleet'.
 • Je controleert op nieuwe orders in de oude webshop die niet geïmporteerd zijn naar Picqer. Deze orders zet je handmatig in de nieuwe webshop, zodat Picqer deze alsnog importeert.
 • Je doet een voorraad push vanuit Picqer naar de nieuwe webshop. Dit voeren wij op verzoek voor je uit.

Verschillen per webshop

 • Onderzoek vooraf de mogelijkheden per vervoerder per webshop. Meer informatie vind je op onze helppagina Verzendopties per Webshop.
 • Sommige instellingen in Picqer verschillen per webshop.
 • Importeren nieuwe producten: de productdetails die Picqer op kan halen variëren per webshop. Niet alle webshops hebben dezelfde standaard velden.
 • Zendingen doorsturen: hierover lees je hieronder meer.

Zendingen

De communicatie van zendingen richting de webshop verschilt per platform:

 • WooCommerce: Picqer koppelt track & trace informatie terug naar de webshop als notitie. WooCommerce herkent namelijk geen zendingen. Nadat alle informatie is doorgestuurd, markeert Picqer de order als 'complete' in WooCommerce.
 • Magento: (deel)zendingen worden door Magento herkend. Zolang de order nog niet volledig is verzonden, blijft deze in Magento status 'processing' houden. Pas wanneer Magento voor alle producten een zending heeft ontvangen, krijgt de order status 'complete'.
 • Lightspeed: kent wel zendingen, maar geen deelzendingen. Pas na volledige verzending van de order, kan Picqer de juiste status doorgeven aan Lightspeed.
 • Shopify: (deel)zendingen worden herkend; Shopify past zelf de status van de order aan wanneer deze volledig verzonden/fulfilled is. Picqer maakt een nieuwe fulfilment aan voor elke zending, maar doet zelf geen aanpassingen in Shopify.
 • Shopware: de statussen 'partially shipped' en 'shipped' worden herkend door Shopware. Picqer stuurt de track & trace bij elke zending door, maar communiceert niet welke producten verzonden zijn.
 • CCV: in CCV worden zendingen herkend, maar geen deelzendingen. Picqer stuurt alleen een track & trace bij de eerste zending mee.
 • Bol.com: wanneer de bestelling is verstuurd wordt deze bij Bol.com gemeld als verzonden, inclusief tracking code en gekozen vervoerder.

Picqer registreert vanuit welke koppeling een order binnenkomt. Zendingen kunnen alleen naar deze webshop worden teruggekoppeld.

Meer informatie

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?