Filters gebruiken in e-mail templates

Naast condities (zoals if/else) kan je ook "filters" gebruiken in e-mail templates. Filters wijzigen de variabelen/placeholders voordat ze in de e-mail worden gezet, bijvoorbeeld om een naam om te zetten naar HOOFDLETTERS.

Filters gebruiken

Variabelen/placeholders gebruik je in de templates met dubbele curly braces, zoals:

{{ delivery_address.name }}

Filters voeg je toe door een pipe achter de variabele te plaatsen en daarna de naam van je filter. Bijvoorbeeld in dit geval het filter "upper":

{{ delivery_address.name | upper }}

Dit zal de naam "Amy Jacobs" omzetten in "AMY JACOBS".

Filter: upper

Dit filter maakt hoofdletters van de tekst die je meegeeft:

{{ delivery_address.name | upper }}

Dit zet "Amy Jacobs" om in "AMY JACOBS".

Filter: lower

Dit filter maakt kleine letters van de tekst die je meegeeft:

{{ delivery_address.name | lower }}

Dit zet "Amy Jacobs" om in "amy jacobs".

Filter: length

Dit filter telt het aantal tekens van de tekst die je meegeeft:

{{ delivery_address.name | length }}

Dit zet "Amy Jacobs" om in "10".

Voorbeeld

Dit kan je gebruiken om een tekst weer te geven als een variabele gevuld is. Want als die gevuld is, is de lengte groter dan 0.

{% if shipment.trackingcode | length > 0 %}
Je bestelling is verstuurd met trackingcode {{ shipment.trackingcode }}.
{% endif %}

Filter: url_escape

Dit filter wijzigt de tekst zodat die te gebruiken is in URL's:

{{ email | url_escape }}

Dit zet "amy@example.org" om in "amy%40example.org".

Voorbeeld

Dit kan je gebruiken om een URL op te bouwen met variabelen van de bestelling, waarbij de link klikbaar blijft.

https://www.example.org/status?orderid={{ order.webshop_id | url_encode }}&email={{ emailaddress | url_encode }}

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?