Hulp en ondersteuning

Snel zelf van start en antwoord op veel gestelde vragen.

 • Help
 • Overig
 • Inkoopbestellingen verzenden per e-mail

Inkoopbestellingen verzenden per e-mail

Vanuit Picqer kan je een inkoopbestelling direct mailen naar je leverancier. Dit doe je met de knop 'Stuur naar leverancier' op de inkoopbestelling-pagina.

De standaard tekst die gebruikt wordt in de mail kan je aanpassen in het template.

Template wijzigen

Ga in Picqer naar Instellingen > Templates en open de standaard template.

Klik op Inkoopbestelling. Het volgende scherm verschijnt:

Template-editor voor Inkoopbestellingen

Je kunt hier in twee talen de template instellen.

 • Bij de optie Kop afbeelding kun je een logo uploaden. Het logo mag maximaal 200x200 pixels zijn. We passen dit automatisch aan bij grotere afbeeldingen.
 • Afzender naam de naam van de afzender van de e-mail.
 • Afzender e-mailadres wordt gebruikt als 'reply-to' adres, het adres waar reacties op deze mail naartoe gaan. Voor de beste kans op succesvolle aflevering is het 'van' adres van de e-mail altijd notifications@picqerapp.com

Onder het kopje Onderwerp vul je het onderwerp van de e-mail in. Je kunt hier ook placeholders gebruiken (zie kopje 'Wat zijn placeholders?'). Dit onderwerp komt ook terug in de blauwe balk bovenaan de e-mail.

In het veld Bericht tekst vul je de tekst in die je wilt tonen aan de leverancier. De standaardtekst inclusief placeholders ziet er zo uit:

E-maileditor

Wat zijn placeholders?

Je kunt berichten personaliseren met behulp van placeholders. Dit zijn stukjes dynamische tekst die bijvoorbeeld de naam van de leverancier tonen. Alle placeholders moeten tussen {{ en }} staan, zoals in het voorbeeld hierboven. Je kunt ze overal in de tekst gebruiken.

De onderstaande placeholders zijn specifiek voor de template Inkoopbestelling:

Placeholder Omschrijving
company.name Bedrijfsnaam van je Picqer-account
supplier.name Naam van de leverancier
supplier.contactname Contactpersoon bij de leverancier
purchaseorder.idpurchaseorder Het ID van de inkoopbestelling
purchaseorder.purchaseorderid Nummer van de inkoopbestelling in Picqer, zoals PO2019-0001
purchaseorder.supplier_orderid Bestelling-ID van de leverancier
purchaseorder.remarks Opmerkingen bij de inkoopbestelling
purchaseorder.delivery_date Verwachte leverdatum van de inkoopbestelling
products.amount Totale aantal producten in de inkoopbestelling
products.total_price Totale inkoopprijs van de inkoopbestelling
products.products Lijst met alle producten in de inkoopbestelling

Alle producten tonen in de e-mail

Het is mogelijk om de inkooporder in zijn geheel te tonen in de e-mail. Hiervoor gebruik je de placeholder {{ products.products }}. Dit is een lijst van alle producten waar je met 'for' doorheen kunt lopen om ze allemaal weer te geven. In het array vind je de volgende gegevens terug:

 • productcode
 • name
 • amount
 • amount_received
 • productcode_supplier

Zo ziet de code eruit:

{% for product in products.products %}
{{ amount }}x {{ product.name }} ({{ product.productcode}})
{% endfor %}

Dit komt in de e-mail:

1x Honig Standard Tripple (AT807917)
1x Mars Lumix Graphing (ZC360355)

If-statements

Met if-statements geef je teksten weer als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld:

{% if purchaseorder.remarks | length > 0 %}
{{ purchaseorder.remarks }}
{% endif %}

In ‘gewone’ taal staat hier: als er een opmerking bij de inkoopbestelling staat, toon dan deze opmerking.

Met deze if-statements kun je dus specifieke berichten toevoegen:

{% if supplier.name | Van Goerle NV %}
Let op: graag per stuk verpakken.
{% endif %}

Deze tekst wordt alleen getoond aan de leverancier Van Goerle NV. Zo kun je voor elke leverancier in Picqer je eigen tekst toevoegen.

If-else-statement

Het bovenstaande voorbeeld toont alleen de tekst aan een specifieke leverancier. Maar misschien wil je een andere tekst voor de overige leveranciers. Deze twee teksten kun je dan scheiden met {% else %}:

{% if supplier.name | Van Goerle NV %}
Let op: graag per stuk verpakken.
{% else %}
Alvast hartelijk dank voor de levering!
{% endif %}

In ‘gewone’ taal staat hier: toon aan leverancier Van Goerle NV de eerste tekst en de tweede tekst aan alle andere leveranciers.

Om te onthouden

Een if-statement begint altijd met {% if (statement) %} en eindigt altijd met {% endif %}. Het {% else %}-statement is niet verplicht.

Goed om te weten

 • Picqer verstuurt alle e-mails via notifications@picqerapp.com.
 • We houden niet bij of een leverancier je e-mail opent of op een link klikt.
 • We signeren de e-mails met DKIM, zodat iedereen weet dat dit echte e-mails zijn van picqerapp.com. SPF is ook ingeschakeld.

Kunnen we je helpen?

Is je vraag niet beantwoord of heb je nog aanvullende vragen? We helpen je graag.

Bel ons op 085-3030690 of mail naar info@picqer.com.