Hulp en ondersteuning

Snel zelf van start en antwoord op veel gestelde vragen.

 • Help
 • Overig
 • Status updates van retouren verzenden

Status updates van retouren verzenden

Vanuit Retouren kan je de klant een 'retour status update' sturen. Een mail met daarin een update over de status van de retour. Via Templates kan je de standaard tekst en vormgeving van de mails instellen.

Zo werkt het

Ga in Picqer naar Instellingen > Templates en open de template die je wilt aanpassen.

Klik onder het kopje E-mails op de e-mail Retour status update. Het volgende scherm verschijnt:

Weergave e-maileditor inclusief opties

Je kunt hier in twee talen de template instellen.

 • Bij de optie Kop afbeelding kun je een logo uploaden. Het logo mag maximaal 200x200 pixels zijn. We passen dit automatisch aan bij grotere afbeeldingen.
 • Afzender naam de naam van de afzender van de e-mail
 • Afzender e-mailadres dit wordt gebruikt als 'reply-to' adres, het adres waar reacties op deze mail naartoe gaan. Voor de beste kans op succesvolle aflevering is het 'van' adres van de e-mail altijd notifications@picqerapp.com

Bij het kopje Onderwerp vul je het onderwerp van de e-mail in. Je kunt hier ook placeholders gebruiken (zie kopje 'Wat zijn placeholders?'). Dit onderwerp komt ook terug in de blauwe balk bovenaan de e-mail.

In het veld Bericht tekst kun je de tekst invullen die je wilt tonen aan de klant. De standaardtekst inclusief placeholders ziet er zo uit:

E-maileditor

Wat zijn placeholders?

Je kunt berichten personaliseren met behulp van placeholders. Dit zijn stukjes dynamische tekst die bijvoorbeeld de naam van de klant tonen. Alle placeholders moeten tussen {{ en }} staan, zoals in het voorbeeld hierboven. Je kunt ze overal in de tekst gebruiken.

De onderstaande placeholders zijn specifiek voor retouren:

 • delivery_address.name = De naam van de ontvanger
 • delivery_address.contact_name = De naam van de contactpersoon
 • delivery_address.address = Straat + huisnummer van de ontvanger
 • delivery_address.address2 = Extra adresregel van de ontvanger
 • delivery_address.zipcode = Postcode van de ontvanger
 • delivery_address.city = Plaats van de ontvanger
 • delivery_address.region = Provincie/staat/regio van de ontvanger
 • delivery_address.country = Land van de ontvanger
 • telephone = Telefoonnummer
 • emailaddress = E-mailadres
 • message = Bericht dat je bij de status wijziging hebt ingevoerd
 • return.returnid = Het ID van de retour
 • return.reference = Referentie van de retour
 • return.tracking_code = Trackingcode van de retour
 • return.received_at = Ontvangstdatum van de retour
 • return.status = Status van de retour
 • company.name = Bedrijfsnaam van je Picqer account
 • order.orderid = ID van de bestelling waar de retour bij hoort
 • order.reference = Referentie van de bestelling
 • order.created_at = Moment waarop bestelling in Picqer kwam

If-statements

Met if-statements kun je teksten weergeven als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Neem als voorbeeld het volgende:

{% if message | length > 0 %}
{{ message }}
{% endif %}

In ‘gewone’ taal staat hier: als een bericht een lengte heeft van meer dan nul procent, toon dan het bericht dat bij de statuswijziging hoort.

Met deze if-statements kun je ook specifieke berichten toevoegen:

{% if return.status == "Ontvangen" %}
We hebben uw retour ontvangen. Binnen vijf werkdagen zullen wij contact met u opnemen voor verdere afhandeling. {% endif %}

Deze tekst wordt alleen getoond als de status van de retour op ‘Ontvangen’ staat. Zo kun je voor elke status in Picqer je eigen tekst toevoegen.

If-else-statement

In het bovenstaande voorbeeld toon je alleen de tekst als de status op Ontvangen staat. Maar misschien wil je wel een andere tekst gebruiken als de status niet op Ontvangen staat. Deze twee teksten kun je dan scheiden met {% else %}:

{% if return.status == "Ontvangen" %}
We hebben uw retour ontvangen. Binnen vijf werkdagen zullen wij contact met u opnemen voor verdere afhandeling.
{% else %}
U krijgt bericht zodra de retour door ons is ontvangen.
{% endif %}

In ‘gewone’ taal staat er dan: als de return-status op ‘Ontvangen’ staat, toon dan de eerste tekst. Als de return-status niet op ‘Ontvangen’ staat, toon dan de tweede tekst.

Goed om te onthouden: een if-statement begint altijd met {% if (statement) %} en eindigt altijd met {% endif %}. Het {% else %}-statement is niet verplicht.

Technische details

Mails worden verstuurd met notifications@picqerapp.com als afzender en met het ingestelde e-mailadres als reply-to adres. Hiermee zorgen we voor het beste ontvangst van de e-mails.

We signeren de mails met DKIM, zodat iedereen weet dat dit echte mails zijn van picqerapp.com. Ook is SPF ingeschakeld.

Wij tracken geen opens en clicks in de mails.

Kunnen we je helpen?

Is je vraag niet beantwoord of heb je nog aanvullende vragen? We helpen je graag.

Bel ons op 085-3030690 of mail naar info@picqer.com.