Hulp en ondersteuning

Snel zelf van start en antwoord op veel gestelde vragen.

 • Help
 • Overig
 • Hoe werken verzendnotificatie e-mails?

Hoe werken verzendnotificatie e-mails?

Picqer kan automatisch een e-mail sturen naar je klant als een picklijst gesloten is, dit is de verzendnotificatie. Daarmee kan je de klant direct op de hoogte stellen van de verzending, ongeacht je bronsysteem.

Voordelen

 • Klant is direct op de hoogte van afgehandelde bestellingen
 • Je hebt vrijheid in de tekst, zelfs met if-else opties
 • Picqer zorgt voor de goede aflevering van de mail

Zo werkt het

Per template kan je instellen of er een verzendnotificatie verstuurd moet worden. Als deze op actief staat, en er is een geldig e-mailadres ingevuld bij de bestelling, wordt de notificatie automatisch verstuurd op het moment van sluiten van een picklijst.

We versturen 1 mail per gesloten picklijst. Als je meerdere picklijsten hebt van 1 bestelling, krijgt de klant ook meerdere mails over deze bestelling.

De mail heeft een standaard vormgeving, maar je kan de tekst aanpassen en je eigen logo toevoegen.

De mail ziet er standaard als volgt uit:

Instellingen

 • Instellingen van de verzendnotificatie kan je vinden in: Instellingen > Templates > Kies een template.
 • Hier zie je onder het kopje 'E-mails' alle typen e-mails die we ondersteunen, op dit moment alleen Shipment notify. Rechts ervan kan je de mail actief of inactief maken.
 • Klik op Shipment notify en je kan de details van de e-mail instellen
 • De opties die je kan instellen zijn:
  • Afbeelding: deze wordt gebruikt bovenin de mail. Wordt automatisch passend gemaakt tussen 200x200 pixels.
  • Afzender naam: de naam van de afzender van de e-mail
  • Afzender e-mailadres: dit wordt gebruikt als 'reply-to' adres, het adres waar reacties op deze mail naartoe gaan. Voor de beste kans op succesvolle aflevering is het 'van' adres van de e-mail altijd notifications@picqerapp.com
  • Onderwerp: Het onderwerp van de e-mail, wordt ook met blauwe achtergrond weergegeven in de mail zelf. Hierin kan je 'dynamische tekst' gebruiken, zie volgende kopje.
  • Bericht tekst: De tekst van je e-mail. Hierin kan je 'dynamische tekst' gebruiken, zie volgende kopje.

Dynamische tekst

In de mail tekst en onderwerp kan je 'dynamische tekst' gebruiken. Dat is tekst waar we automatisch informatie over de bestelling en zending in kunnen plaatsen. Ook kan je geavanceerde if-else statements gebruiken, om afhankelijk van de status van de bestelling andere tekst in de mail weer te geven.

Tekst placeholders

Je kan tussen {{ en }} placeholders plaatsen. Die worden door Picqer vervangen met data uit de bestelling, picklijst of verzending. De tekst "Beste {{ delivery_address.name }}" wordt bijvoorbeeld "Beste Piet Derksen".

De volgende placeholders zijn op dit moment beschikbaar:

 • picklist.idpicklist
 • picklist.picklistid = Zichtbare nummer van de picklijst in Picqer, zoals P2016-1016
 • picklist.idwarehouse
 • order.idorder
 • order.orderid = Zichtbare nummer van de bestelling in Picqer, zoals O2016-1029
 • order.reference = Referentie van de klant of van de bestelling uit het bronsysteem
 • order.webshop_id = Bestelnummer van de webshop (alleen beschikbaar als bestelling uit webshop komt)
 • delivery_address.name
 • delivery_address.contactname
 • delivery_address.address
 • delivery_address.address2
 • delivery_address.zipcode
 • delivery_address.city
 • delivery_address.country = 2-letter ISO code van het land
 • telephone
 • emailaddress
 • order.created_at = Datum en tijd van aanmaken van de bestelling
 • company.name = Bedrijfsnaam van je Picqer account
 • status_page_url = URL van de Publieke Statuspagina
 • has_shipment = true/false of er een shipment aanwezig is, is false als een picklijst wordt gesloten zonder dat er een zending is aangemaakt in Picqer
 • shipment.idshippingprovider
 • shipment.providername = Naam van de shippingprovider die je zelf in Picqer hebt opgegeven
 • shipment.public_providername = De officiële naam van de pakketdienst, zoals "PostNL"
 • shipment.trackingcode = Trackingcode van de pakketdienst
 • shipment.trackingurl = Link naar publieke trackingpagina van de pakketdienst
 • single_shipment = true/false Of de hele bestelling in 1 keer is verstuurd, dan true. False als de bestelling opgesplitst is in meerdere picklijsten en de klant dus meerdere leveringen krijgt.

If-else statements

Je kan bepaalde teksten wel of niet weergeven met if en else statements. In de standaard mail staat bijvoorbeeld: "{% if single_shipment %} je volledige {% else %} een gedeelte van je {% endif %}". Als de hele bestelling in 1 keer geleverd wordt, zal daar "je volledige" staan, anders "een gedeelte van je". Zo kan je een zin anders laten lopen op basis van de inhoud.

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:

 • {% if single_shipment %} = als een bestelling in 1 geheel geleverd wordt
 • {% if has_shipment %} = als de picklijst een zending heeft
 • {% if shipment.trackingcode | length > 0 %} = als er een trackingcode bekend is
 • {% if delivery_address.country == 'de' %} = zending die naar Duitsland gaat

Je moet een 'if' ook afsluiten met een 'endif', zoals je ook in het voorbeeld ziet. Je mag daartussen ook een 'else' gebruiken, maar is niet verplicht.

Technische details

Mails worden verstuurd met notifications@picqerapp.com als afzender en met het ingestelde e-mailadres als reply-to adres. Hiermee zorgen we voor het beste ontvangst van de e-mails.

We signeren de mails met DKIM, zodat iedereen weet dat dit echte mails zijn van picqerapp.com. Ook is SPF ingeschakeld.

Wij tracken geen opens en clicks in de mails.

Kunnen we je helpen?

Is je vraag niet beantwoord of heb je nog aanvullende vragen? We helpen je graag.

Bel ons op 085-3030690 of mail naar info@picqer.com.