Van regulier account naar fulfilment

Het liefst begeleiden we nieuwe Picqer gebruikers gelijk naar het meest passende type Picqer account. Het kan uiteraard voorkomen dat je alsnog in een latere fase overstapt van een regulier account naar een fulfilment account. Dit betekent dat sommige functies veranderen en er een aantal stappen gezet worden.

Nieuw account of bestaand account

Ons advies is om alleen vanuit het huidige Picqer account door te gaan als al je huidige producten 'eigen' producten zijn. Heb je nu al webshops van andere klanten, raden we aan over te stappen op een nieuw Picqer account.

Producten die nu al in je Picqer account staan komen bij het omzetten van je account namelijk automatisch op 'geen fulfilmentklant' te staan. Je kan ze handmatig koppelen aan een klant, maar dat werkt alleen als er geen orders meer openstaan met deze producten.

Verschillen tussen fulfilment en regulier account

De gegevens van je fulfilment klanten zijn in je fulfilment account van elkaar gescheiden. Alle producten en bestellingen zijn op klantniveau gekoppeld. Fulfilment klanten kunnen in het fulfilmentportaal hun eigen producten, bestellingen, inkooporders, retouren en het aantal gekoppelde locaties inzien.

Zelf heb je alles in één overzicht. De picklijsten van alle bedrijven staan in je Picqer account bij elkaar. Je hoeft ze dus ook niet per fulfilment klant te verwerken. Hieronder vind je een aantal functies die expliciet wel en niet met je fulfilment account kunnen.

Niet in Picqer fulfilment

  • Toegang tot het klantportaal: fulfilment klanten maken gebruik van het fulfilmentportaal.
  • Het slimme inkoopadvies: meerdere fulfilmentklanten kunnen een productcode van 1 leverancier delen. Er moet dan op meerdere plekken gekeken worden hoe vaak een product is verkocht. Dit kan met de huidige werking van Picqer niet worden gedaan.

Wel in Picqer fulfilment

Alle informatie in Picqer is op klantniveau van elkaar gescheiden.

  • Je webshops zijn gekoppeld aan een specifieke fulfilment klant.
  • Fulfilment klanten hebben toegang tot een eigen portaal. Via opmerkingen kan gecommuniceerd worden tussen het Picqer account en het fulfilmentportaal.
  • Templates en verzendprofielen kan je op klantniveau koppelen.
  • Rapporten met betrekking tot orderverwerking, opslagverbruik etc. zijn allemaal op klantniveau.

Meer informatie over fulfilment lees je op onze pagina over fulfilment.

Overstap naar nieuw Picqer account

Vooraf

De stappen die gezet worden verschillen per situatie: eigen API-keys, gebruik van webhooks etc. Er zijn een aantal stappen die vrijwel altijd vooraf doorlopen kunnen worden.

Maak een nieuw Picqer account aan en vraag een medewerker van Support dit om te zetten naar een fulfilment account.

Doorloop de basisstappen die horen bij het instellen van een nieuw account: je algemene instellingen goed zetten, gebruikers aanmaken, koppelingen leggen met pakketdiensten, eventuele productvelden en tags aanmaken.

Maak templates aan per fulfilment klant.

Importeer de locaties op basis van een export uit je reguliere account.

Maak je fulfilment klanten aan in Picqer.

Koppel je webshops en zorg dat deze direct linken naar de juiste fulfilment klant: producten worden dan gelijk aan de juiste klant gekoppeld. Zorg dat de order import op 'Nee' staat.

Koppel je producten aan de juiste locaties met behulp van een voorraad import. Dit kan met behulp van een voorraad export uit je huidige account en dit doe je per fulfilment klant.

Maak op basis van de nieuwe situatie je gewenste regels aan in Picqer.

Tijdens de overstap

De officiële livegang stem je af met ons supportteam. Onze medewerkers kijken graag even met je mee of alles goed staat ingesteld. Daarnaast maken we afspraken over hoe we omgaan met eventuele (back)orders die nog openstaan en het pushen van de juiste voorraadstand naar je nieuwe Picqer account.

Ook is dit het moment waarop je PrintNode account wordt overgezet naar je nieuwe omgeving. Zelf maak je op dat moment de pakstations aan en koppel je deze aan de juiste printers. Dit kan aan de hand van onze helppagina over Printers.

Huidige account behouden

Staan in je huidige Picqer account alleen producten en orders die van jou zijn, dan kies je er waarschijnlijk voor je huidige account te behouden. Als je deze stap wil zetten, deel je dit via een e-mail met ons Support team. Wij zetten je account vervolgens om naar fulfilment. Nieuwe webshopkoppelingen koppel je vervolgens rechtstreeks aan je fulfilment klant(en).

Algemene tips

  • Webhooks: webhooks kan je in een fulfilment account specifiek voor een bepaalde fulfilment klant aanmaken
  • Eigen API-keys:Picqer kent 'scoped' API-keys, die je in Picqer instelt voor een specifieke fulfilment klant. Bespreek je overstap van Picqer omgeving voor de zekerheid even met de betreffende software partij/developer.

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?