Producten verhuizen naar een nieuw magazijn

Heb je een nieuw magazijn geopend en wil je veel producten in 1 keer verhuizen naar het nieuwe magazijn? Je kan producten per stuk verplaatsen en op locatie leggen, maar je kan dit ook eenvoudig in 1 keer allemaal tegelijk doen. Als je de stappen in dit artikel doorloopt is het nieuwe magazijn aangemaakt, zijn de voorraden van de verhuisde producten op de locaties in het oude magazijn afgeboekt, zijn de voorraden op de locaties in het nieuwe magazijn toegevoegd en is het nieuwe magazijn beschikbaar voor webshop-bestellingen.

1. Een nieuw magazijn toevoegen

Om een nieuw magazijn aan te maken, klik je in het overzicht van magazijnen op 'Nieuw magazijn'. Wil je meer weten over het toevoegen van een nieuw magazijn, raadpleeg onze helppagina over Magazijnen.

2. Nieuwe locaties toevoegen in het nieuwe magazijn

Je kan in het nieuwe magazijn locaties aanmaken. Dat is op 2 manieren mogelijk:

A. Via de locatie wizard
Met de locatie wizard maak je in 1 keer veel locaties aan. Makkelijk om te starten of als je magazijn uitgebreid wordt. Op onze helppagina lees je hier meer over.

B. Via een locatie import
Met een locatie import voeg je door middel van een Excel-bestand zelf in bulk locaties aan je magazijn toe. Je voert een locatie import uit door naar Locaties > Import/Export > Importeer locaties te gaan. Zorg er voor dat je het nieuw aangemaakte magazijn selecteert.

Het Excel-bestand bevat de volgende kolommen:

 • Naam
 • Dit is de naam die jij aan de locatie geeft om hem te herkennen.
 • Bovenliggend
 • Dit is de naam van de bovenliggende locatie. Voorbeeld: Locatie A is de bovenliggende locatie van A.1.
 • Tijdelijke locatie
 • Standaard blijft een product aan een gekoppelde locatie gekoppeld, tot je het zelf ontkoppelt. Bij een tijdelijke locatie wordt de locatie automatisch van een product ontkoppeld als de voorraad op die locatie 0 is geworden. Je geeft in deze kolom de waarde 'WAAR' mee als je wilt dat een locatie tijdelijk is. Geef 'ONWAAR' mee als je wilt dat de locatie gekoppeld blijft aan een product.
 • Bulk locatie
 • Als een locatie een bulklocatie is, dan wordt deze voorraad (afhankelijk van je algemene instellingen) nooit gebruikt voor picklijsten of pas gebruikt als alle voorraad op picklocaties op is. Geef de waarde 'WAAR' mee als je de locatie als bulklocatie wilt instellen. Als je de locatie niet als bulklocatie wilt instellen geef je de waarde 'ONWAAR' mee.
 • Optioneel: Type
 • Om verschillende type locaties te onderscheiden, kan je locatietypes gebruiken. Hier lees je er meer over.

3. Optioneel: nieuwe producten importeren

Als je in het nieuwe magazijn ook nieuwe producten neerlegt, dan importeer je deze producten eerst in Picqer. Als je alleen producten uit andere magazijnen verhuist, dan kan je deze stap overslaan.

Producten importeer je in bulk naar Picqer via een productimport. Op onze helppagina lees je daar meer over.

4. Voorraad verplaatsen van het oude naar het nieuwe magazijn.

Om de voorraad in Picqer van het oude naar het nieuwe magazijn te verplaatsen, maak je gebruik van Verplaatsingen.

Gebruik je in het nieuwe magazijn 1 locatie per product?
Koppel eerst de te verplaatsen producten aan een locatie in het nieuwe magazijn.

Dat doe je door middel van een Productimport. In het importbestand zet je in de kolom ‘Voorraadlocatie Magazijn X’ (de naam van het nieuwe magazijn) de gewenste locatie van het product in het nieuwe magazijn.

Alle voorraad van je verplaatste producten wordt na het uitvoeren van de Verplaatsing geplaatst op de opgegeven locatie.

Gebruik je in het nieuwe magazijn meerdere locaties voor 1 product?
Koppel de producten pas na de Verplaatsing aan de nieuwe locaties.

Als er nog geen locaties gekoppeld zijn aan de verplaatste producten komt de voorraad na het uitvoeren van de Verplaatsing standaard te staan onder ‘Voorraad zonder locatie’ binnen het nieuwe magazijn. Met een Voorraadimport koppel je de gewenste voorraad vervolgens aan de nieuwe locaties.

Wanneer je twee locaties koppelt aan je verplaatste product, ziet dat er bijvoorbeeld zo uit:

Regel twee in het voorbeeld zorgt ervoor dat de voorraad op 'geen specifieke locatie' gewijzigd wordt naar 0. Regel drie en vier zorgen ervoor dat de voorraad verplaatst wordt naar de gewenste locaties.

Verplaatsing naar nieuw magazijn

 1. Ga in Picqer naar Verplaatsingen > Nieuwe verplaatsing. Selecteer de magazijnen waarbinnen je de verplaatsing uitvoert.
 2. Voeg vervolgens de producten toe die je wilt verplaatsen. Dat kan 1 voor 1, of in bulk via een Excel-bestand. Als je via een Excel-bestand werkt, zorg dat je bestand de volgende kolommen bevat:
  • Productcode
  • Aantal
 3. Controleer de aantallen in je verplaatsing en druk op 'Opslaan'. Vervolgens verplaats je alle producten in één keer door op 'Verplaats alle producten' te drukken.

Je kan nooit meer voorraad verplaatsen dan de actuele vrije voorraad. Voorraad die gereserveerd is voor picklijsten verplaats je niet. Wil je dat ook de voorraad van openstaande picklijsten wordt verplaatst? In dat geval annuleer je eerst de openstaande picklijsten. Je wijzigt vervolgens ook voor de betreffende bestellingen het magazijn. De backorders (die zijn aangemaakt na het annuleren van de picklijsten) worden nu toegekend aan het nieuwe magazijn.

Dit doe je als volgt:

 1. Klik op de picklijst
 2. Annuleer de picklijst (Meer > Annuleer)
 3. Ga naar de betreffende bestelling
 4. Klik op Meer > Terugzetten naar concept
 5. Klik op Bewerk
 6. Wijzig het magazijn in de bestelling naar het nieuwe magazijn
 7. Sla op als concept, druk op verwerken om de nieuwe picklijst aan te maken.

5. Nieuwe magazijn beschikbaar maken

Je nieuwe magazijn is nu aangemaakt, locaties zijn gekoppeld aan producten en de voorraad staat op de juiste plek. Nu zorg je er nog voor dat daadwerkelijk uit je nieuwe magazijn geleverd wordt.

Per webshop stel je in vanuit welke magazijnen geleverd mag worden. Je opent hiervoor je Webshopinstellingen en navigeert naar de betreffende webshop.

 • Bij ‘Uitgeleverd vanuit magazijnen’ vul je de magazijnen in die gebruikt mogen worden voor het leveren van webshoporders.
 • Bij ‘Voorraad van magazijnen’ zorg je ook dat de juiste magazijnen zijn ingevuld. Picqer koppelt per webshop alleen voorraad terug vanuit de magazijnen die je hier selecteert.

Handige links

 • Bestellingen lever je eventueel vanuit meerdere magazijnen met behulp van AutoSplit.
 • Met regels selecteer je een magazijn op basis van bepaalde eigenschappen van de order.

Geeft deze pagina antwoord op je vraag?